Algemene ledenvergadering 21 maart 2018

De Algemene Ledenvergadering van GV MOVEO wordt gehouden op woensdag 21 maart a.s. om 19.30 uur in ’t Onderonsje, Nijenmonde 161 in Nieuwegein.

Alle leden en ouders van minderjarige leden zijn hiervoor uitgenodigd.
De agenda is per mail naar de leden verzonden. Wilt u de stukken ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij de secretaris van GV MOVEO
via secretaris@gv-moveo.nl 
of via telefoonnummer 06-50557762.