Veilig Sportklimaat

vsk2014Alle lessen worden gegeven door goed opgeleide trainers en assistenten. MOVEO staat voor veilig sportklimaat.
We vinden dat iedereen veilig moet kunnen sporten: leden, maar ook leiding.
Dit houdt in dat we van al onze leiding een VOG vragen (een Verklaring omtrent Gedrag.)
We hebben een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als er zicht problemen voordoen.
We hebben met de leiding gedragsregels opgesteld we verwachten van iedereen dat hij/zij zich hieraan houdt.
De regels zullen in de lessen aangekaart worden.
Uiteraard zorgen we er ook voor dat alle turntoestellen in goede staat zijn en verlangen we van de gemeente dat de gymzalen veilig zijn en goed verlicht